Błamy

Błamy futrzane to zszyte skóry futerkowe lub ich części, które służą np. do podszycia
płaszcza, uszycia futra, kamizelki.

z Norek, Karakułów i Królików

z Jaków

z Lamy

Skóry z Lisów, Norek i Jenotów